MyWay Le Mans

Een klassieke 24-uurs racer.

A classic 24-hour racer.

Als je mij vraagt om een klassieke racer te tekenen kom ik uit op een model als dit. Gebaseerd op de klassieke racers van de 24 uurs-race in Le mans. Ik heb geprobeerd met heel simpele lijnen een herkenbaar en toch onherkenbaar model te teken. Alle overbodige vormen zijn weggelaten en laten des te meer lijnen over aan de verbeelding. De voorwielen steken uit boven de motorkap waar je de hoge wielkassen er zelf bij mag bedenken. Natuurlijk nodig ik je uit om dit model naar eigen smaak aan te vullen en aan te passen!

If you ask me to draw a classic racer I will come up with a model like this. Based on the classic racers of the 24 hour race at Le Mans. I have tried to draw a recognizable yet unrecognizable model with very simple lines. All superfluous shapes have been omitted, leaving all the more to the imagination. The front wheels rise above the hood where you can imagine the high wheel arches yourself. Of course I invite you to complete and adapt this model to your own taste!

Wat hebben we nodig?

What do we need?

 • Hout. Ik raad aan om (beuken)multiplex, beukenhout of Lindehout(basswood) the gebruiken. Dit is veilig hout en splintert niet dus is goed te zagen. Voor dit model heb al aan een stukje van 175mm X 45mm voldoende! Lindehout tot 30mm of multiplex tot 12mm (standaardmaat in Nederland) is nog goed te zagen.
 • Wielen en assen. De wielen koop ik zelf kant en klaar maar je kunt ze zelf ook zagen of maken op een draaibank. Op youtube zijn hier tutorials over te vinden. Bij de meeste hobby en modelbouwshops zijn er diverse soorten en maten wielen te vinden. Voor deze auto gebruik ik wielen met een diameter van ongeveer 30mm. De assen kun je makkelijk maken van rondhout dat in de doe-het-zelf zaken goed te verkrijgen is. Ik gebruik zelf meestal 6mm assen. Bij sommige modellen gebruik ik metalen assen en asborgers. Let op dat dit minder veilig is voor de jongere kinderen vanwege verstikkingsgevaar als het niet goed is bevestigd!
 • Verf/lak/beits. Het liefste op waterbasis. Ik heb spuitverf op waterbasis gebruikt maar dit vond ik zelf niet fijn werken. Het gelijkmatig aanbrengen van de verf was erg lastig en ik zal eerder voor een kleurenbeits kiezen waardoor je de houtnerf nog kunt zien. Bij het gebruik van mooi hout wil je dit natuurlijk blijven zien!
 • Schilderstape.
 • Hobbylijm.
 • Figuurzaag.
 • kwasten.
 • Houtlijm.
 • Schaar.
 • Lijmklemmen.
 • Boormachine.
 • Schuurpapier.
 • Wood. I recommend using (beech) plywood, beech wood or basswood). This is safe wood and does not splinter, so it is easy to cut. For this model, a piece of 175mm X 45mm is enough! Basswood up to 30 mm or plywood up to 12 mm (standard size in the Netherlands) can still be sawn well.
 • Wheels and axles. I buy the wheels ready-made, but you can also saw or make them yourself. There are a lot of tutorials on this on youtube. You can find various types and sizes of wheels at most hobby and model shops. For this car I use wheels with a diameter of about 30mm. The axles can easily be made from round wood that is available at do-it-yourself stores. I usually use 6mm axles myself. On some models I use metal shafts and shaft retainers. Note that this is less safe for younger children due to a choking hazard if not properly attached!
 • Paint/lacquer/stain. Preferably water-based. I used water-based spray paint, but I didn’t like it. Applying the paint evenly was very difficult and I would rather opt for a color stain that still shows the wood grain. When using beautiful wood, you naturally want to continue to see this!
 • painter’s tape.
 • hobby glue.
 • scroll saw.
 • brushes.
 • wood glue.
 • Pair of scissors.
 • Glue clamps.
 • (cordless) drill.
 • sandpaper.

Hoe gaan we dit doen?

How to start?

Er zijn twee manieren om het sjabloon op het hout te krijgen. Je kunt het sjabloon langs de lijntjes uitknippen en met potlood overtrekken op het hout. Dit is makkelijk maar niet het meest precies. Ook loop je het risico om tijdens het zagen de lijnen weg te vegen tijdens het vasthouden van je werkstuk. Er is een mooiere methode. Knip het sjabloon ruim (rechthoek) uit. Beplak je hout met stroken schilderstape. Plak met hobbylijm het sjabloon op het tape. Nooit direct op het hout! Laat het goed drogen. Het grootste voordeel is dat je de lijnen waarop je gaat zagen heel goed kunt zien. Vergeet niet direct de plek van de assen te markeren. Je kunt ze later boren zodra je weet welke maat assen je gaat gebruiken. Na het zagen kun je het sjabloon met tape heel gemakkelijk van het hout verwijderen zonder lijmresten over te houden. Als je netjes hebt gezaagd is schuren en klein klusje. De scherpe randjes schuren is dan voldoende. Je kunt het natuurlijk groter aanpakken en de randen ronder schuren. Gebruik hiervoor eerst grover schuurpapier en fijner als laatst. Vorm het model naar eigen wens! Maak je houten assen van 6mm rondhout? Boor de gaten voor de as dan met een 7mm boortje. Nu de wielen er nog niet op zitten kun je je model schilderen of beitsen. Het hout moet goed stofvrij zijn en laat het ook goed drogen na behandeling. Voor de lengte van de assen tel je de dikte van het hout en twee wielen bij elkaar op en reken ongeveer 5mm extra. dit zorgt voor ruimte tussen de wielen waardoor de auto een stuk fijner zal rijden. De wielen kun je een contrasterende kleur geven maar natuurlijk ook blank laten. De gaten in de wielen moeten dezelfde dikte hebben als de assen waardoor ze er strak op klemmen. Lijmen is wel aan te raden.

There are two ways to get the patern onto the wood. You can cut out the template along the lines and trace it on the wood with a pencil. This is easy but not the most precise. You also run the risk of wiping the lines while holding your workpiece while sawing. There is a nicer method. Cut out the template generously (rectangle). Cover your wood with strips of painter’s tape. Stick the template to the tape with hobby glue. Never directly on the wood! Let it dry well. The biggest advantage is that you can see the lines on which you are going to saw very well. Do not forget to immediately mark the location of the axes. You can drill them later once you know what size shafts you will be using. After sawing, you can easily remove the template from the wood with tape without leaving any glue residue. If you have cut neatly, sanding is an easy job. Sanding the sharp edges is OK but you can of course go bigger and sand the edges rounder. Use coarser sandpaper first and finer last. Shape the model to your liking! Do you make wooden shafts from 6mm round wood? Then drill the holes for the shaft with a 7mm drill bit. Now that the wheels are not on yet, you can paint or stain your model. The wood must be dust-free and leave it dry well after treatment. For the length of the axles, you add up the thickness of the wood and two wheels and calculate about 5 mm extra. this creates space between the wheels, making the car a lot nicer to drive. You can give the wheels a contrasting color but of course also leave them blank. The holes in the wheels should be the same thickness as the axles so that they clamp tightly to them. Gluing is recommended.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.